Remont Sali Kopernikańskiej

ZAKRES RZECZOWY PRZEPROWADZONEGO REMONTU:

Sala Dydaktyczna Kopernikańska w latach 2016-2017 została poddana gruntownemu remontowi, na który środków udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 90 000 zł dotacji celowej. Wartość kwalifikowana projektu wyniosła 114 013 zł.

LINK do strony Funduszu

Zajęcie przedstawiające zajęcia „Astronomia – na gwiezdnym szlaku”