LEDY DLA EKOLOGII

LEDY DLA EKOLOGII

 

Całkowity koszt kwalifikowany zrealizowanego zadania: 47 500,- zł

W tym dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 38.000,- zł

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/290/63/2017

LINK DO STRONY FUNDUSZU : http://wfos.gdansk.pl/ 

W ramach realizowanego zadania wymieniono oświetlenie wewnętrzne w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej z elementów oświetlenia o dużej mocy na energooszczędne moduły ledowe.  Dzięki wymianie źródeł oświetlenia na ekologiczne moduły LED zmniejszył się pobór mocy, a co za tym idzie wzrosła postawa ekologiczna Ośrodka oraz znacząco zmniejszyła się emisja CO2. Prócz wspomnianej emisji  CO2, LEDY oferują o wiele większy zakres promienia świetlnego przy równoczesnym znikomym poborze energii,  dzięki czemu Ośrodek jest lepiej i efektywniej oświetlony. Niewątpliwą zaletą wymiany źródeł jest również możliwość ich utylizacji, gdyż żaden z modułów nie jest szkodliwy dla środowiska. Każdy z tych ekologicznych modułów jest kilkukrotnie, a nawet kilkudziesięciokrotnie trwalszy od zastąpionych lamp.

 

Wymiana oświetlenia objęła pomieszczenia kluczowe pod względem funkcjonowania ośrodka, a więc : sale dydaktyczne i warsztatowe, świetlice, izby tradycji, pomieszczenia mieszkalne, biura i sanitariaty zbiorowe. Kluczową kwestią była wymiana źródeł oświetlenia w najbardziej eksploatowanych pomieszczeniach, w których przez większą część doby trwają zajęcia edukacyjne i warsztaty.

 

 

Poza wspomnianą poprawą efektu ekologicznego w ramach wykonanych prac podwyższono standard Ośrodka. Dzięki realizacji zadania Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej stało się bezpieczniejszym miejscem i nowocześniejszym miejscem, a zajęcia edukacyjne mogą być przeprowadzane o każdej porze doby. Obecnie oświetlenie jest wystarczające dla prowadzenia zajęć w komfortowych warunkach, co znacznie wpływa na koncentrację i komfort dzieci i młodzieży korzystających z edukacyjnej oferty naszego Ośrodka.