KOLONIE FUNKA KRUS 2019

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019 roku w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 500 zł na każdego uczestnika. 

KOLONIE LETNIE DLA DZIECI 

ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 

DOKUMENTY DO POBRANIA : KARTA KWALIFIKACYJNAoswiadczenie RODZICA, OŚWIADCZENIE RODO CZYLI W SUMIE 3 DOKUMENTY DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA. 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ZAPRASZAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ na wypoczynek letni zorganizowany w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w FUNCE, w Borach Tucholskich.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, urodzonych po 01 stycznia 2003 roku i których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. 

INFORMACJE O KOLONII :

Wypoczynek zorganizowany będzie w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej  w Funce Ośrodek w Borach Tucholskich ul. Funka 3 89-606 Charzykowy

Termin : 31 LIPCA – 10 SIERPNIA  2019   (10 noclegów)

Zakwaterowanie : w domkach 10 OSOBOWYCH,

Wyżywienie : na miejscu, w stołówce Ośrodka

OBÓZ ROZPOCZYNAMY 31 LIPCA, godzina 15.00

MIEJSCA ZBIÓRKI : ZOSTANĄ PODANE DO KOŃCA CZERWCA

Program :

1.Zajęcia sportowe : Olimpiada obozowa, Gry i zabawy zespołowe i integracyjne, Wycieczki rowerowe i piesze, Żaglówki, wycieczki statkiem, rowery wodne, kajaki, ABC pływania

Wycieczki :

  1. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ZAMKU W CZŁUCHOWIE ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

2.WYCIECZKA DO PARKU NARODOWEGO BORY TUCHOLSKIE- rowerowa

3.WYCIECZKA DO ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO- rowerowa lub piesza

W programie również zajęcia wikliniarskie, rzeźba w drewnie, strzelanie z łuku, plastyka w plenerze, makrama, ornitologia, dendrologia, meteorologia, zajęcia przyrodnicze-tropy i ślady zwierząt Funki i okolic, zabawy survivalowe, i wiele innych fantastycznych atrakcji.

KOSZT KOLONII : 300 ZŁ – jest to całkowity koszt ponoszony przez rodziców.

KONTAKT DO ORGANIZATORA :

Emilia Krajewska : 609-483-282 (w godzinach 9-16 w dni robocze)

How.funka@gmail.com

DOKUMENTY KONIECZNE DO

ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA NA KOLONIĘ  :

  1. Wypełniona karta kwalifikacyjna oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (oświadczenie upoważniających Fundusz Składkowy do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do kontroli i rozliczenia organizacji programu) ORAZ OŚWIADCZENIE RODO, CZYLI W SUMIE 3 DOKUMENTY !
  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA KOLONIE?

  1. NALEŻY WYSTĄPIĆ DO KRUSU O ZAŚWIADCZENIE WYSTAWIONE NA RODZICA O POSIADANIU UBEZPIECZENIA
  1. PRZEKAZAĆ ORGANIZATOROWI : KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ, OŚWIADCZENIE RODZICA ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z KRUS NA ADRES E-MAIL : FUNKA@GMAIL.COM Z DOPISKIEM : KOLONIE FUNKA KRUS ( w tytule e-maila)
  1. POWYŻSZE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ DO POBRANIA: KARTA KWALIFIKACYJNAoswiadczenie RODZICA,  oświadczenie RODO
  2. PROSIMY WRAZ Z DOKUMENTAMI ZAŁĄCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU.
  1. ZAKWALIFIKOWANE NA OBÓZ ZOSTANIE PIERWSZE 100 DZIECI, KTÓRYCH RODZICE DOSTARCZĄ WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ UISZCZĄ OPŁATĘ 300 ZŁOTYCH. PRZEKAŻEMY POTWIERDZENIE REJESTRACJI NA KOLONIĘ OD RAZU PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA.

 

DOKUMENTY ORYGINALNE PROSIMY WYSYŁAĆ DO NAS POCZTĄ NA ADRES : RECEPCJA HCEE,  FUNKA 3, 89-606 CHARZYKOWY

NUMER KONTA DO WPŁAT:

Bank Spółdzielczy w Czersku 26 8147 0002 0011 2455 2000 0010

ODBIORCA: HCEE FUNKA 

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA + FUNKA KRUS

DOPIERO PO OTRZYMANIU ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW ZAKWALIFIKUJEMY DZIECKO NA OBÓZ. 

 

 

W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ DZWONIĆ W GODZINACH 9-16 : 609-483-282

MASZ PYTANIA ? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

EMILIA KRAJEWSKA 609-483-292 ; 601-248-001