KOLONIE FUNKA KRUS

NABÓR NA KOLONIE

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 roku w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 500 zł na każdego uczestnika. 

KOLONIE LETNIE DLA DZIECI

ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 

DOKUMENTY DO POBRANIA : KARTA KWALIFIKACYJNA 2018oswiadczenie RODZICA,

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego ZAPRASZAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ na wypoczynek letni zorganizowany w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w FUNCE, w Borach Tucholskich.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, urodzonych po 01 stycznia 2002 roku i których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

INFORMACJE O KOLONII :

Wypoczynek zorganizowany będzie w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej  w Funce Ośrodek w Borach Tucholskich ul. Funka 3 89-606 Charzykowy

Termin : 5-16 sierpień   (10 noclegów)

Zakwaterowanie : w domkach , Wyżywienie : na miejscu, w stołówce Ośrodka

OBÓZ ROZPOCZYNAMY 5 SIERPNIA, godzina 11.00

MIEJSCE ZBIÓRKI : UL. ŁUŻYCKA 3, 89-600 CHOJNICE

Program :

1.Zajęcia sportowe : Olimpiada obozowa, Gry i zabawy zespołowe i integracyjne, Wycieczki rowerowe i piesze, Żaglówki, wycieczki statkiem, rowery wodne, kajaki, ABC pływania

Wycieczki :

  1. WYCIECZKA AUTOKAROWA DO ZAMKU W CZŁUCHOWIE ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

2.WYCIECZKA DO PARKU NARODOWEGO BORY TUCHOLSKIE- rowerowa

3.WYCIECZKA DO ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO- rowerowa lub piesza

W programie również zajęcia wikliniarskie, rzeźba w drewnie, strzelanie z łuku, plastyka w plenerze, makrama, ornitologia, dendrologia, meteorologia, zajęcia przyrodnicze-tropy i ślady zwierząt Funki i okolic, zabawy survivalowe, i wiele innych fantastycznych atrakcji.

 

KOSZT KOLONII : 272 ZŁ – jest to całkowity koszt ponoszony przez rodziców.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA :

Emilia Krajewska : 609-483-282 (w godzinach 9-16 w dni robocze)

How.funka@gmail.com

 

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO

ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA NA KOLONIĘ  :

 

  1. Wypełniona karta kwalifikacyjna oraz oświadczenie rodzica/opiekuna (oświadczenie upoważniających Fundusz Składkowy do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do kontroli i rozliczenia organizacji programu)
  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

 

JAK ZAPISAĆ DZIECKO NA KOLONIE?

 

  1. NALEŻY WYSTĄPIĆ DO KRUSU O ZAŚWIADCZENIE WYSTAWIONE NA RODZICA O POSIADANIU UBEZPIECZENIA

 

  1. PRZEKAZAĆ ORGANIZATOROWI : KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ, OŚWIADCZENIE RODZICA ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z KRUS NA ADRES E-MAIL : FUNKA@GMAIL.COM Z DOPISKIEM : KOLONIE FUNKA KRUS ( w tytule e-maila)

 

  1. POWYŻSZE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ DO POBRANIA: KARTA KWALIFIKACYJNA 2018oswiadczenie RODZICA

 

  1. ZAKWALIFIKOWANE NA OBÓZ ZOSTANIE PIERWSZE 50 DZIECI, KTÓRYCH RODZICE DOSTARCZĄ WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ UISZCZĄ OPŁATĘ 272 ZŁOTE. PRZEKAŻEMY POTWIERDZENIE REJESTRACJI NA KOLONIĘ OD RAZU PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA.

 

MASZ PYTANIA ? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

EMILIA KRAJEWSKA 609-483-292 ; 601-248-001

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer