„Eko harce na świeżym powietrzu” Warsztaty edukacji ekologicznej dofinansowane ze środków WFOŚIGW w Toruniu

Harcerskie Centru Edukacji Ekologicznej w Funce oraz w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie i Harcerskim Ośrodku w Białej w 2018 roku realizowane było zadanie pod nazwą „Eko harce na świeżym powietrzu – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego”. W ramach tego zadania Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu.

Dzięki dotacji ponad 5 000 dzieci skorzystało z naszej oferty programowej w zakresie edukacji ekologicznej.

Sprawozdanie z realizacja zadania znajdziecie Państwo pod TYM LINKIEM

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer