EDUKACJA EKOLOGICZNA TORUŃ 2017

Końcowe sprawozdanie rzeczowe i merytoryczne z realizacji zadania:

„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2017  roku”- realizacja programu Wodnej Ścieżki Dydaktycznej Jeziora Łukomie, programu zajęć warsztatowych, zajęć na terenowych ścieżkach dydaktycznych, konkursów o tematyce ekologicznej.

Sprawozdanie za okres 01-03-2017 do 30-11-2017 roku.

HCEE w Funce zrealizowało zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2017 roku” zgodnie z umowa zawartą z WFOŚiGW w Toruniu nr DB17006/EE-PD

Termin realizacji zadania ; 01.03.2017 do 30.11.2017.

Przyznane środki wydano zgodnie z punktami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Z programu edukacji ekologicznej w okresie od marca do czerwca oraz od września do listopada , skorzystały szkoły podstawowe, gimnazja   oraz szkoły ponadgimnazjalne.  Z oferty zielonych szkół skorzystały m.in. :Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi, Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach, Gimnazjum Wąbrzeźno, Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu, Szkoła Podstawowa nr 38 Bydgoszcz, Szkoła Podstawowa  w Chełmży, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bydgoszczy, Zespół Szkół nr 36 Bydgoszcz, Szkoła Podstawowa nr 61 w Bydgoszczy, Zespół  Szkół nr 19 w Bydgoszczy, Zespół Szkół w Łubiance, Szkoła Podstawowa w Niemczu, Unisławiu, Sypniewie, Warlubiu, Szkoła Muzyczna z Torunia, Szkoła Podstawowa nr 16 z Grudziądza,  Szkoła Podstawowa w Pigży, Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie  Krajeńskim, Liceum Ogólnokształcące w Kowalu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy  oraz dzieci i  młodzież niepełnosprawna korzystająca z zajęć programowych podczas Zlotu Nieprzetartego Szlaku.

W okresie letnim ( lipiec – sierpień ) na terenie Harcerskiego Ośrodka przebywali i korzystali z bogatej oferty programowej obozy kuratoryjne, kolonie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,, Borpa’’, obozy ekologiczne, obozy ekologiczno-artystyczne, obóz namiotowy Fort Funka, obóz baletowy, obóz żeglarski, dzieci i młodzież z Kamienia  Krajeńskiego, Świetlica Terapeutyczna Sępólno Krajeńskie, obóz ornitologiczny, obóz Hufca Pałuki, obóz taneczny z Bydgoszczy.

Łącznie dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w sezonie 2017 zrealizowano  14026 osobodni pobytowych.

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce prowadziło edukację ekologiczną w postaci biwaków ekologicznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od marca do czerwca oraz od września do listopada oraz obozy w okresie lipiec-sierpień  oferując szeroką gamę zajęć warsztatowych oraz terenowych, wzbogaconych nowymi propozycjami. Zainteresowani mogli skorzystać też z zajęć na Wodnej Ścieżce Dydaktycznej oraz brać udział w konkursach o tematyce ekologicznej.  Zajęcia zyskały na atrakcyjności dzięki doposażeniu w nowy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.