EDUKACJA EKOLOGICZNA GDAŃSK 2018

Końcowe sprawozdanie finansowe

„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży województwa pomorskiego

w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce

w 2018 roku za okres 01.03.2018-30.11.2018 – Umowa WFOŚ/D/290/90/2018”

Koszt kwalifikowany zadania : 188 699,44  zł kwota dofinansowania w formie dotacji  : 50 000,00 zł 

LINK DO STRONY FUNDUSZU : http://wfos.gdansk.pl/

Efektem ekologicznym, osiągniętym w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest liczba osób, która wzięła udział w działaniach edukacyjnych realizowanych przez nasz Ośrodek.  W roku 2018 podczas  6422 osobodni , Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce gościło 1786 osób z województwa pomorskiego.

Z oferty programowej HCEE w Funce podczas zielonych szkół oraz obozów skorzystała następująca liczba osób: warsztaty rzeźby w drewnie –464 osób, wycieczki piesze na torfowiska – 257 osób, rowerowa ścieżka Zaborski Park Krajobrazowy  -279 osób , piesza  ścieżka Zaborski Park Krajobrazowy  – 46 osób,  warsztaty ceramiczne 474 osoby , przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Funka  –219 osób  , dendrologia 142 osoby, warsztaty limnologiczne-badanie własciwości fizyko-chemicznych wody – 400 osób, wiklina – 908 osób, warsztaty makramy- 84 osoby, warsztaty plastyczne 908 osób, warsztaty ornitologiczne – 636 osób, ślady i tropy zwierząt – 454 osoby , warsztaty pirograficzne wypalania w drewnie – 472 osoby, meteorologia – 189 osób   oraz wodna ścieżka dydaktyczna Łukomie –2301  osób z województwa pomorskiego. Z zajęć astronomicznych  skorzystało 120 osób , z warsztatów entomologicznych 185 osób . Obserwacje mikroskopowe zostały przeprowadzone dla 177 dzieci z województwa pomorskiego.

 

Efektem rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia jest:

 

  • wyposażenie uczestników w materiały programowe do realizacji zajęć i warsztatów związanych z edukacją ekologiczną – w tym w materiały plastyczne, papier, wiklinę, sznurek sizalowy, wełnę czesankową, glinę, rozsady warzyw i kwiatów
  • utrzymanie sprawności technicznej statku badawczego oraz bieżący prace serwisowe na statku
  • utrzymanie sprawności technicznej różnych pomocy dydaktycznych – komputerów, drukarek, kserokopiarki

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia  zrealizowano poprzez :

  1. Możliwość przyjęcia dzieci i młodzieży w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce – przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów, ścieżek dydaktycznych oraz wycieczek do Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie.
  2. Przeprowadzenie zajęć dla młodzieży wpłynęło bezpośrednio na ich podstawę ekologiczną, oraz pośrednio także na ich rodziny i najbliższych
  3. Zwiększyła się świadomość ekologiczna młodych ludzi, zostały utrwalone dobre nawyki z zakresu dbałości o środowisko naturalne

 

 

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer