EDUKACJA EKOLOGICZNA GDAŃSK 2017

Końcowe sprawozdanie finansowe

„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży województwa pomorskiego

w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce

w 2017 roku za okres 01.03.2017-30.11.2017 – Umowa

”WFOŚ/D/290/43/2017

Koszt kwalifikowany zadania : 244 940,99 zł kwota dofinansowania : 98 022,50 zł 

 

LINK DO STRONY FUNDUSZU : http://wfos.gdansk.pl/

 

Opis osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania.

Efektem ekologicznym, osiągniętym w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest liczba osób, która wzięła udział w działaniach edukacyjnych realizowanych przez Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.

Efektem rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia jest:

  • wyposażenie uczestników w materiały programowe do realizacji zajęć i warsztatów związanych z edukacją ekologiczną – w tym w materiały plastyczne, papier, wiklinę, sznurek sizalowy, wełnę czesankową, glinę, rozsady warzyw i kwiatów
  • utrzymanie sprawności technicznej statku badawczego oraz bieżący prace serwisowe na statku
  • utrzymanie sprawności technicznej różnych pomocy dydaktycznych – komputerów, drukarek, kserokopiarki

– uatrakcyjnienie bieżącej oferty programowej poprzez zakup nowych pomocy dydaktycznych do pracowni dydaktycznych

Zakupiony sprzęt został oznakowany logo WFOŚiGW w Gdańsku oraz naklejką z napisem „Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” zgodnie z regulaminem oznakowania przedsięwzięć.