AUDYT ENERGETYCZNY 2017

  • Wykonanie audytu energetycznego budynku z salą dydaktyczną i zapleczem żywieniowym oraz budynku dydaktycznego z zapleczem socjalnym i sanitarnym typu Jola 
  • Zadanie finansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
  • Koszt kwalifikowany zadania : 20.000 zł pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 16.000 zł
  • link do strony WFOŚIGW GDAŃSK 
  • Zadanie polegało na sfinansowaniu wykonania audytu energetycznego w domkach Jola oraz stołówce, co w dalszej perspektywie prowadzić będzie do wdrażania oszczędniejszych rozwiązań i ograniczenie emisji CO2.