ZGŁOSZENIA DO MEN

Wszystkie obozy organizowane przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce są zgłaszane do KURATORIUM OŚWIATY jako placówki wypoczynku.

Poniżej do pobrania potwierdzenia zgłoszeń na poszczególne obozy :

T1 ORNITOLOGICZNY Certyfikat_nr_16610_1315_20170626103759

T2 PRZYRODNICZY Certyfikat_nr_28982_1315_20170626103840

T3 PRZYRODNICZO – ARTYSTYCZNY Certyfikat_nr_34469_1315_20170626103908

T4 ARTYSTYCZNY I SPORTOWY Certyfikat_nr_34480_1315_20170626103933

T5 SPORTOWYCertyfikat_nr_34496_1315_20170626104204

Ż1 ŻEGLARSKI  Certyfikat_nr_16631_1315_20170626103331

FORT FUNKA II Certyfikat_nr_34491_1315_20170626105737